Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referent (sekretariat młodzieżowy)

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referent (sekretariat młodzieżowy)

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referent (sekretariat młodzieżowy)

Jednostka, do której przeprowadzany był nabór:

Zespół Szkół Licealno – Technicznych
ul. Sienkiewicza 20, 46-200 Kluczbork
stanowisko: referent – sekretariat młodzieżowy

wybrano kandydata:

Anna Czerewko zamieszkała w Kluczborku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja powołana w celu wyłonienia kandydata do zatrudnienia wybrała Panią Annę Czerewko. Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, wykazała się wystarczającą wiedzą oraz umiejętnościami wymaganymi na stanowisku, na które prowadzony był nabór.

Informację przygotował(a):

Opublikował(a):

Stronę utworzono:

Ostatnia zmiana:

Loading